Vastutus töötajate ja töövõtjate eest

Me püüdleme oma töötajate ja töövõtjate üldise heaolu ja võrdsuse poole. Me soovime, et meie töötajad ja koostööpartnerid oleksid oma töös innustunud ja motiveeritud.
 
Meie töötervishoiu ja -ohutuse tavad vastavad kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele. Me viime oma töötajate seas läbi koolitusi ja juhendamist, et parandada nende teadmisi ja oskusi. Individuaalsed koolitusvajadused ja eesmärgid selgitatakse välja iga-aastaste arenguvestluste käigus.
 
Me investeerime oma töötajate töötervishoidu. Nende heaolu ja rahulolu tööga tagab hea tervishoiu ja tööohutuse korraldamine ning ennetustegevus.