Kontserni Tornator omanduses on üle 670 000 hektarit metsa Soomes, Eestis ja Rumeenias.

Tornatori metsamaad Euroopas aastal 2017:

 

Forestlands_2017_.png