Vastutus huvirühmade ees

Rakendame ettevõtte sotsiaalset vastutust mitmel viisil, tehes huvirühmadega aktiivset, objektiivset ja interaktiivset koostööd. Meie eesmärk on rahuldada klientide vajadused sobivate toodete ja teenustega. Küsime nende arvamust ja saadud tagasiside põhjal täiustame oma tegevust.

Soovime olla kõiges usaldusväärne partner, täites alati oma lepingud ja kokkulepped, sealjuures andes tööd paljudele kohalikele töövõtjatele.

Meie toetus- ja sponsorluspõhimõte on abistada lapsi ja noori kohalikus metsaga seotud vabaajategevustes. Toetame ka metsandusüliõpilasi ja metsakultuuri.