Uudised

Tornator Eesti OÜ ühines Eesti Erametsaliidu PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadiga

Tornator Eesti OÜ on alates 01.01.2016 Eesti Erametsaliidu PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadi liige. Metsade sertifitseerimine annab võimaluse ühiskonnale näidata, et metsi majandatakse vastavalt keskkonna-, sotsiaalsetele ja majanduslikele nõuetele tuginedes säästlikule mõtteviisile. Lähtuvalt keskkonnapoliitikast nõudlus sertifitseeritud puidu järele üha kasvab ning sertifikaadi olemasolu tagab puidu müügivõimalused ka tulevikus andes eelise mittesertifitseeritud puidu ees.

 

Lisateave:

Tõnis Tõnisson
Metsaressursi juht
e-post: tonis.tonisson@tornator.ee
telefon: +372 5665 0009

 

Tagasi