Uudised

Tornator Eesti OÜ ja Stora Enso Eesti AS sõlmisid koostöö raamlepingu

Tornator Eesti OÜ ja Stora Enso Eesti AS on 3.mail 2017.a. sõlminud pikaajalise koostöö raamlepingu kasvava metsa raieõiguste ostuks-müügiks.

Tornator Eesti OÜ on Eesti suurim erametsaomanik, kelle omandis on 58 000 hektarit metsamaad.

Stora Enso Eesti AS on rahvusvahelise metsanduskontserni Stora Enso tütarettevõte, kelle põhitegevuseks on puidutöötlemine ja metsavarumine ning aastane müügimaht on umbes 1,4 miljonit tm puitu.

Metsade majandamisel ja puidukaubanduses juhinduvad mõlemad ettevõtted säästva metsanduse, seaduslikkuse ning heade äritavade põhimõtetest. Mõlevad ettevõtted omavad ka säästva metsamajanduse sertifikaate (FSC, PEFC).

Lisateave:                     

Tornator Eesti OÜ: Riido Rosin, tel. +372 5056 845, riido.rosin@tornator.ee   

Stora Enso Eesti AS: Marek Kase, tel. +372 5068 029, marek.kase@storaenso.com

            

www.tornator.ee 

www.storaenso.com

Tagasi