Uudised

Tornator Eesti OÜ tunnustab magistritööd preemiaga

Juubeliaasta puhul otsustas Tornator Eesti OÜ alustada erametsanduse ja ettevõtte jaoks oluliste Eesti Maaülikooli tudengite uurimustööde toetamist järgmisel kümnel aastal. Käesoleval aastal tunnustatakse preemiaga suuruses 1000€ metsanduse magistritööd "Harvendusraiete normatiivi analüüs", mille autor on Mihkel Mets ja juhendajateks olid dotsent Ahto Kangur ning professor Henn Korjus.

Preemia antakse üle juhataja Riido Rosina poolt Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpuaktusel 13.06.2017.

Tagasi