Uudised

Tornator Eesti OÜ alustas uue rakenduse kasutamist tööde seiramisel

Lisaks olemasolevatele arendustele võttis Tornator Eesti OÜ kasutusele O365 PowerApps keskkonnas loodud rakenduse tööde seiramiseks. Rakenduses on kaks tagasiside vormi: raielangi hindamine ning töö- ja keskkonnaohutuse seire. Rakendus on ühendatud Tornator’i ERP (ettevõtte ressursside planeerimine) andmebaasiga ja see võimaldab koguda vahetut tagasisidet töös olevate või lõpetatud raiete kohta, andmeid analüüsida ning vastavalt tulemustele edaspidi anda tagasidet raietööde teostajatele ja seeläbi parandada tegevuste kvaliteeti.

PowerApps.png

Tagasi