Uudised

IV Euroforester MSc programmi vilistlaste konverents 7.-10.06 Järvseljal

Konverentsil osalesid peamiselt metsanduse eri valdkondades töötavad eksperdid ja spetsialistid, kes kõik on läbinud Rootsi Põllumajandusteaduste ülikooli (Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU, mis on üks maailma juhitvaid ülikoole põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas) poolt Lõuna-Rootsis asuva Alnarpi ülikoolilinnakus läbiviidava 1-aastase rahvusvahelise Euroforester-i magistriõppe programmi. Vilistlaste konverents toimub iga kolme aasta tagant. Sel korral kohtuti Eesti Maaülikooli praktikabaasis Järvseljal, mis oma metsade ja teadusuuringutega on selleks igati esinduslik ja sobiv paik. Kokkutulnud 136 osaleja hulgas oli 110 välismaalast, peale kodumaa olid esindatud veel 15 riiki, kõige kaugem külaline oli kohale tulnud Uruguayst.

Ettekannete, seminaride ja töötubade, kohapealsete ning kaugemale viinud metsaekskursioonide põhiline eesmärk oli tutvustada Eesti innovatiivset, tugevat ning jätkusuutlikku metsaressursi majandamist, mis algab õigest metsauuendusest, valgustusraietest ning lõpeb kõrgetasemelise rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud tööstussektoriga. Kogu metsamajandamise ahel on Eestis oskuslikult digitaliseeritud, majandamistarkvarad võimaldavad täna kasutada droone, et vaadelda metsaeraldisi ülalt, tööobjektide (valgustusraied, maapinna ettevalmistus, istutus, raied) liikumine toimub tööandjalt töövõtjale elektroonilisi kanaleid pidi, metsamaterjali veoste andmed liiguvad valdavas enamuses paberivabalt, saeveskite mõõtmine ning raportid on digitaalsed. Võrdluseks võib tuua näiteid teistest Euroopa riikidest, kus vastav metsandus spetsialist peab saatelehe metsavahelaos oma autos olevast printerist välja printima ning veokijuhile isiklikult üle andma.

Metsade jätkusuutlik majandamine on väga teadusmahukas valdkond ja selle arendamine sektori vajadustest lähtuvalt on eriala kestlikkuse seisukohast äärmiselt oluline. Sellest tulenevalt arutleti koos rahvusvaheliste eriala ekspertidega, milliseid väljakutseid esitab tulevik metsandussektoris töötavatele inimestele, milline peaks olema nende ettevalmistus tööturule sisenemisel ja milliseid täiendus,- ja ümberõppe võimalusi tuleks neile pakkuda. Lisaks arutleti digitaalse innovatsiooni võimaluste rakendamise teemadel.

Konverentsi raames räägiti parimatest praktikatest ja tõdeti korduvalt, et hooliv suhtumine metsaressurssi, selle vastutustundlik ja efektiivne majandamine ja seejuures pidevate muutustega kohanemine, avaliku tähelepanu suurenemine metsanduse suunal ning mastaapsed looduslikud häiringud, nagu näiteks tormid, metsapõlengud ja metsapatogeenid on kõikide metsandusvaldkonnas töötavate professionaalide igapäev.

Laia haardega toimiv üle-Euroopaline ning ka maailmamastaapi hõlmav suhtlusvõrgustik on kõikide Euroforester-i programmi läbinud vilistlastele tugevaks abiks oma igapäevatöös ja aitab kaasa rahvusvahelise koostöö arendamisele.

Tornator pani ürituse toimumisele õla alla, samuti aitasid metsaekskursioone läbi viia meie töötajad ning Euroforester´i programmi vilistlased Tõnis Tõnisson ja Margus Paesalu.

S_group.jpg

flag-(002).jpg

Tagasi