Uudised

Tornator Eesti OÜ alustas metsamajandusliku modelleerimisega

Tornator Eesti OÜ võttis kasutusele rakendusliidese, mis võimaldab andmete vahetamist ettevõtte metsamajandamise tarkvaralahenduse ning metsamajandusliku modelleerimise tarkvara vahel. Rakendusliides valmis koostöös Bitcomp Polska Sp. z o.o. ja Simosol Oy arendajatega, modelleerimise tarkvara on koostanud Simosol Oy. 

Peale eraldise andmete muutmist, uute andmete sisestamist andmebaasi või vastava funktsiooni käivitamist saadetakse andmed automaatselt modelleerimise tarkvarasse. Erinevad mudelid arvutavad vastavalt takseerandmetele puistu uue seisukorra ehk uuendavad vastavalt juurdekasvule elemendi andmeid ning arvutavad ringi  muutuvad eraldise väärtused. Uute andmete põhjal kontrollitakse rinnaspindala, küpsusvanust ja -diameetrit ning modelleeritakse harvendus- ja uuendusraiete ettepanekud koos eeldatava sortimentide väljatulekuga, arvestades sealjuures metsamajanduslike piiranguid. Vastavalt metsakasvatuse eesmärkidele annab tarkvara ka metsauuendamise võtete soovitused.

Rakendusliides ja metsanduslik modelleerimine on suur samm edasi kaasajastatud andmebaasi loomisel, annab parema ülevaate ettevõtte metsafondist ning aitab kaasa otstarbekale ressursside kasutamisele.

Tagasi