Uudised

Tornator Eesti OÜ kasutab metsade elujõulisuse parandamiseks investeeringutoetust.

Käesoleval 2018. aastal on Tornator Eesti OÜ saanud EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) poolt väljastatavat investeeringutoetust kokku summas 31682 EUR, mille abil parandatakse metsade arengut ja elujõulisust.

Toetusega on taastatud tormi ja tulekahju tagajärjel hukkunud metsa suurusjärgus 13 ha, metsamajandamise võtteid on rakendatud 73 ha ulatuses ning on ennetatud ulukikahjustuste teket 67 hektaril.

Tagasi