Uudised

FSC boreaalse metsavööndi seminari metsapäev, 12.09

Tornator Eesti OÜ korraldas koos Stora Enso Eesti AS’iga Tallinnas peetava FSC boreaalse metsavööndi seminari raames metsapäeva.

Seminaril osalesid nii FSC majandus-, keskkonna- ja sotsiaalkoja liikmed ning teised asjast huvitunud osapooled. Koos üle viiekümne väliskülalisega käidi vaatamas Stora Enso FSC metsamajandamisrühma kuuluval kinnistul käimasolevat raiet ning Tornator’i raielanki. Tornator’i kinnistul on tehtud maapinnaettevalmistamisena ekskavaator mätastus ning käesoleva aasta kevadel kuuse istutus. Metsapäeva raames räägiti FSC metsmajandamise standardi mõjust metsaomanikele ning metsamajanduslike tööde ja raiete korraldamisele.

Ühe olulise teemana tõdeti ühiselt koos seminaril osalenutega, et tulenevalt omandistruktuurist, kus erametsaomanikud majandavad keskmise suurusega 10 hektarilisi hajali paiknevaid katastriüksuseid on tegemist tüüpilise väikesemahulise metsamajandamisega, mille mõju keskkonnale ja kohalikele kogukondadele on tagasihoidlik.

FSC-päev.jpg

FSC Estonia / Harry Tiits

Tagasi