Uudised

Tornator Eesti OÜ võttis kasutusele teenuse ruumiandmete analüüsimiseks

Tornator Eesti OÜ võttis kasutusele ruumiandmete analüüsi teenuse, mis aitab tuvastada erinevate kaitseväärtuste olemasolu metsaeraldistel. Kaitseväärtuste tuvastamiseks kasutame valdavalt Eesti Looduse Infosüsteemi kaardikihte. Kaitseväärtuste kaardikihtide uuendamisel või eraldise piiride muutmisel kontrollib teenus automaatselt erinevate kaardikihtide kattuvust metsaeraldistega ning arvutab kattuvad pindalad. Kaitseväärtused võivad olla näiteks kaitsealad, vääriselupaigad, veekaitsevööndid, muinsuskaitseobjektid, pärandkultuuriobjektid jne.

Uus teenus lihtsustab kaitseväärtuste tuvastamist ja tagab nendega arvestamise metsamajanduslike tööde ja raiete kavandamisel. Peale tööde ja raiete kavandamist rakendatakse täiendavaid automaatseid kontrolle, et tuvastada töid ja raieid piiravaid või keelavaid iseärasusi.

Tagasi