Uudised

Andres Lavrenov on määratud Tornator Eesti OÜ metsandusjuhiks.

Alates 01.05.2013 alustas metsandusjuhina tööd Andres Lavrenov, kelle peamiseks ülesandeks saab olema metsandusvaldkonna koordineerimine ja arendamine. Andrese endine tööandja oli Riigimetsa Majandamise Keskus.
Tagasi